Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid
- Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mister Miara zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Mister Miara zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
- Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
- Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten
- Alle prijzen die op de website van Mister Miara staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. Alle artikelen worden binnen Nederland gratis verzonden bij besteding van € 49,95,- of hoger.
De transactiekosten voor achteraf betalen via Klarna bedragen €1,95 per bestelling. Bij een retourzending van de gehele bestelling worden de transactiekosten niet in rekening gebracht. Klarna heeft het recht om een bestelling te weigeren.
- Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.
- Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Mister Miara bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
- Type- en drukfouten voorbehouden.

Leveringen
- Alle producten die voor 23.00 uur worden besteld en betaald, worden dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen die op zaterdag en zondag binnenkomen, worden maandag verzonden.
- Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u dezelfde dag via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
- Wij doen er alles aan om onze beloofde levertijd na te komen. Toch kan het in tijden van drukte in ons magazijn of bij PostNL vertraging oplopen.
- Mister Miara is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
- Mister Miara betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Mister Miara worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden
- De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
- Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Mister Cash, Visa, MasterCard, American Express, PayPal, DIRECTebanking, Giropay, PayPal en overboeking. Mister Miara accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING en de SNS bank.
- Bij betaling met Visa, MasterCard en American Express behoudt Mister Miara zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.
- Bij betalingen wordt er gebruik gemaakt van MultiSafepay en Buckaroo. Deze payment providers verzorgen de afhandeling van de transacties. MultiSafePay en Buckaroo transacties worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidseisen.

Reclamatie & Retourneren
- Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mister Miara raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Mister Miara zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
- Indien er binnen 7 dagen door Mister Miara geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Mister Miara er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
- U heeft het recht de door Mister Miara geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
- Het is niet mogelijk om giftcards te retourneren.
- De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd indien redelijkerwijs mogelijk de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, onder toezending het retourformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten wanneer u gebruik maakt van een andere partij.
- Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Mister Miara de betaalde prijs exclusief kosten voor een duurdere verzendmethode, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer een betaling is gedaan met een cadeaubon van Mister Miara en/of één van de partners (Fashioncheque, Webshop Giftcard, Your Giftcard, E-Bon, VVV cadeaubon, Shoes & Accessories cadeaukaart) wordt dit bedrag uitgekeerd in een cadeaubon van Mister Miara.
- Wanneer de door Mister Miara afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid
- Iedere aansprakelijkheid van Mister Miara, van het personeel en de producten van Mister Miara voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten vanaf het moment dat het product wordt geleverd bij de klant. Mister Miara is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
- Mister Miara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mister Miara.
- De aansprakelijkheid van Mister Miara is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
- Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mister Miara, dan wel tussen Mister Miara en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mister Miara, is Mister Miara niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mister Miara.

Overmacht
- In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Mister Miara opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Mister Miara het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Mister Miara of bij de toeleveranciers van Mister Miara.

Privacy
- Mister Miara respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
- Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
- De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht
- Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: The Little Green Bag
Handelend onder de naam/namen:
- Mister Miara

Vestigingsadres:
Karel Doormanweg 41
3115 JD Schiedam
Nederland
KVK: 61971448
BTW: NL854573148B01

Telefoonnummer:
010 261 37 65 (van maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 18.00 uur.)

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.30 uur tot 18.00

E-mailadres: info@mistermiara.com